Toezicht houden bestaat uit:

-         Het opstellen en bijhouden van een uitvoeringsplanning.

-         Het toezicht houden op de werkzaamheden van de aannemers.

-         Overleg voeren met betrokkenen tijdens de werkzaamheden.

-         Het voeren van een materieeladministratie voor bovenstaande projecten.

-         Het voorzitten van de bouwvergaderingen.

-         Het bijhouden en volgen van de as built