Enkele projecten waarvan Outdoor Engineering de projectorganisatie heeft gerealiseerd:

-         Fosforoven gasleiding te Vlissingen 3km geďsoleerde 600mm stalen leiding

-         Drinkwaterleiding te Delft 5 km 2 maal 1000mm stalen leiding

-         Warmwater transportleiding te Amsterdam 6.5 km 2 maal 450mm geďsoleerde leidingen

-         Drinkwaterleiding te Hazerswoude totaal 21 km diameters van 600mm tot 900mm stalen leiding

-         Diverse nieuwbouw en verbouw leidingwerk pompstations voor waterleiding, gasleiding en olieleidingen

-         Gasunie leiding te Bergen op Zoom 5km 300mm stalen leiding incl. 2 schema’s

-         Kabels en leiding coördinator HSL Combinatie Zuid Holland Midden

-         Bouwplaatscoördinator aanleg bufferstation en leidingwerk stadsverwarming Westpoort te Amsterdam.

-         Voorbereiden en tracé bepalen van cityrings voor telecombedrijven.

-         Tracé bepalen van horizontaal gestuurde boringen.

-         Aanleg Ondergronds Afval Transport leidingen te Almere.

 

                             

 

                                         Nieuw geplaatste afvalbak in Almere

 

-         Aanleg zinkers en boringen deelplan 13 te Ypenburg.

-         Aanleg Co2 Leidingen in het Westland en Delfgauw.

-         Combiwerk Madestein te Den Haag.

-         Boring gasleiding onder Eemskanaal te Groningen.

-         Aanleg stadsverwarmingsleidingen Parkstad fase 2 en 3 te Amsterdam

-         Renoveren waterleiding in West Indische Buurt en Korrewegbuurt Noord te Groningen